Vi skaber god arkitektur hvor funktionalitet, etik og æstetik er uadskillelige parametre. God arkitektur er efter vores opfattelse arkitektur, der også kan rumme at det enkelte menneske efterfølgende kan og vil sætte sit eget særpræg.

KVALITETSSTYRING
Vi udfører kvalitetssikring – dvs. sammenhængende og systematisk gennemgang af de enkelte projektfaser og deres grundlag. Det sikrer, at kravene til byggeriets kvalitet (form, funktion, byggeteknik, økonomi, tid og miljømæssige forhold) er tilstrækkeligt beskrevet i den aktuelle projektfase. Alt i henhold til Danske Ark og F.R.I.s ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og planlægning, april 2006”.

MILJØLEDELSE
Miljøledelse påtager vi os i forbindelse med egne projekteringsopgaver. Miljøledelse udføres i overensstemmelse med Håndbog i miljørigtig projektering (BPS-publikation 121, januar 1998).

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk