M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk

Lokale- og Anlægsfonden

Vi har i samarbejde med Grontmij indgået en 3-årig rammeaftale med Lokale- og Anlægsfonden vedr. Teknisk Kvalitetskontrol og Rådgivning.

Gentofte Kommune

I samarbejde med Grontmij har vi for Gentofte Kommune, Park og Vej analyseret arealudnyttelsen af Park og Vejs eksisterende arealer med henblik på optimering af deres pladsbehov og arealforbrug på Ørnegården.

Forsyning Ballerup, Måløv Pumpestation

For Forsyning Ballerup har vi udarbejdet skitseforslag til om- og tilbygning af ny mandskabsbygning, samt myndighedsprojekt og byggeprogram for udbud i totalentreprise. Projektet er udført i samarbejde med Emcon A/S og Rådgivende Ingeniører Wessberg A/S.

Nordvand

For Gentofte og Gladsaxe Kommunes vand og afløbsselskab har vi i samarbejde med Grontmij, gennemført behovsanalyse hos brugerne, udarbejdet forslag til nyt arealudlæg inkl. rumlige skitser og skitser til udformning af ny mandskabsbygning samt udarbejdet udbudsmateriale for EU-udbud i totalentreprise.