Ankestyrelsen – renovering af mødelokaler

I 2007 blev M2-Arkitekter bedt om at udarbejde et skitseforslag til renovering og fornyelse af en del af Ankestyrelsens mødelokaler.

Ankestyrelsen ønskede mødelokalerne skulle gøres tidssvarende både med henblik på opgradering af de tekniske hjælpemidler, der var behov for i forbindelse med den daglige brug af mødelokalerne, men også med henblik på at forny det ”støvede” og kaotiske udtryk de eksisterende lokaler havde.

Forslaget skulle rumme både de fredede bygningers kvaliteter som kulturhistorisk reference og udtrykke den åbenhed og professionalisme som Ankestyrelsen tilstræber i deres virke.

I første omgang er der igangsat renovering af 2 mødelokaler i Amaliegade 23. Bygningen er opført i rokokostil af hofbygmester Nicolai Eigtved i perioden 1750-52 til bagermester Johan Johansen.

I det ene af de to mødelokaler er der stadig spor efter det tidligere bageri, idet nichen i det ene mødelokale i sidebygningen i stueetagen formodes at være åbning til (den tidligere) bageovn.

Ved at bruge rokokoens farveskala til de eksisterende overflader kombineret med moderne inventar er der skabt tidssvarende funktionelle mødelokaler der lever op til nutidens krav om tekniske faciliteter uden at rummenes kulturhistoriske kvaliteter går tabt.

Under udførelse
Bygherre:
Ankestyrelsen

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk