Distriktspsykiatrien – lejerrådgivning

I forbindelse med sammenlægning af Hovedstadens Distrikspsykiatri med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Opsøgende Psykiatri-team, Geronto-team og Det Mobile Krise-team var det nødvendigt at finde en ny lokalitet der kunne huse den nye organisation: Det Ambulante Psykiatrihus.

Det Ambulante Psykiatrihus er en behandlings-, undervisnings- og videnvirksomhed, hvor mennesker er det største aktiv.

M2-Arkitekter blev valgt som lejerrådgiver i forbindelse med sammenlægningen af de mange psykiatri-teams.

M2-Arkitekter har bistået Distriktspsykiatrien med rådgivning i forbindelse med kontraktforhandling med udlejer, udformning af den fysiske indretning af lejemålet samt opfølgning i forbindelse med overdragelse af lejemålet til Det Ambulante Psykiatrihus v./Psykiatrisk Center Rigshospitalet.

Udført 2008/2009
Bygherre:
Psykiatrisk Center Rigshospitalet

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk