Forskningsvirksomhed – Forskningsafdeling

Forskningsafdelingen havde som følge af nye skærpede krav til ventilation af laboratorier behov for en større renovering af ventilationsanlægget.
Da dette ville medføre betydelige byggearbejder blev det besluttet at de utidssvarende lokaler skulle ombygges samtidig med at ventilations-anlægget blev renoveret.

M2-Arkitekter blev sammen med Grontmij valgt til at bistå forskningsafdelingen med denne opgave.

Afdelingen er primært bemandet med forskere, der for at kunne følge deres forsøg har behov for faciliteter og lokaler der kan anvendes stort set døgnet rundt.
Der er derfor etableret café-område og læserum udover de gængse møde-, kontor- og laboratoriefunktioner.
Der er arbejdet med at bryde de lange gangforløb op ved hjælp af farveskift i linoleumsbelægningen samt etablering af siddepladser i gangforløbet. Ligesom der er åbnet op mellem gang og café-område med glaspartier for at trække daglys ind i gangforløbet.

Udført 2008/2009
Bygherre:
Forskningsvirksomhed

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk