Forskningsvirksomhed – Lokalerokade

Lokalerne hos Forskningsvirksomheden er i en del af bygningsmassen præget af at kontorerne er indrettet i bygninger der tidligere har været anvendt til sengeafsnit, hvilket her betyder meget smalle og meget dybe rum.

I forbindelse med en intern lokale-rokade, blev det besluttet at sengeafsnittet skulle omformes fra enkeltmandskontorer til kontorer der kan rumme flere personer. De enkelte sengeafsnit (rum) blev lagt sammen og der blev skabt en variation af rumstørrelser.

Kontorerne blev åbnet op ud mod gangen med en variation af glaspartier og det lange smalle gangforløb, på næsten 100 meter, blev på denne måde brudt op i mindre afsnit.
Udført i samarbejde med Grontmij (ingeniør og byggeledelse)..

Udført 2008
Bygherre:
Forskningsvirksomhed

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk