Forskningsvirksomhed – Rådgivningsafdelingen

I forbindelse med udvidelse af afdelingens aktiviteter var der behov for, at afdelingen blev flyttet til større lokaler.
De nye lokaler havde tidligere været anvendt til laboratorier og enkeltmandskontorer.
Det var et ønske fra afdelingen, at de eksisterende cellekontorer blev nedlagt til fordel for storrumskontorer. Efter en konstruktiv dialog med afdelingen om de problemer der typisk følger med storrumskontorer blev det besluttet, at etagen skulle underopdeles i en række mindre 6-mands kontorer samt en række enkeltmandskontorer der alle åbner sig op mod et fælles "torv", et samlingssted.

For samtidig at understrege den ønskede interne åbenhed blev vægge mod "torvet" udført som glaspartier med ekstra store skydedørspartier.

Der er etableret en "tænkeboks" til arbejde der kræver ro og mødelokaler opdelt med mobilvægge, der giver mulighed for at danne mødelokaler af varierende størrelser.

For at bryde gangforløbet der rummer det fælles "torv" blev der brugt farvet linoleum udført som ellipser i forskellige størrelser og farver.

M2-Arkitekter indgik i en arbejdsgruppe med brugerne, udarbejdede skitseforslag og senere projektering af udbudsmateriale og fagtilsyn under udførelsen.
Udført i samarbejde med Grontmij (ingeniør og byggeledelse).

Udført 2007/2008
Bygherre:
Forskningsvirksomhed

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk