Kirstinehøj Genbrugsplads - Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune skulle der anlægges en ny genbrugsplads, og vi blev bedt om at udarbejde projekt til udformning af mandskabsbygning, olie-kemikalie/elektronik-affaldsdepot og materielgård.

Pladsen skulle anlægges således at publikum havde adgang til affaldscontainere fra pladsens indre mens transportører havde adgang fra pladsen yderside.
Vi valgte at arbejde med krumme bygningskroppe, der er formet som sammenhængende trapezer.

Ved at forskyde bygningernes indbyrdes placering og samtidig udnytte den krumme bygningsform opnåede vi at personalet kunne bevare udsynet og dermed overblikket over hele pladsen.

Udført 2004/2005
Bygherre:
Tårnby Kommune

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk