Odensegade 20

Bygherren, Københavns Kommune v/SBS Byfornyelse ønskede at renovere tag og facader inkl. vinduespartier og yderdøre, trappeopgange, kælder og loftsetage alt jf. byfornyelsesloven § 3. Kloakeringen i gårdrummet blev saneret og selve gårdrummet blev fornyet med ny belægning, cykel- og affaldsskure. Der blev udstøbt nye altandæk, da en undersøgelse viste, at de eksisterende dæk ikke var armeret.

Det kan man da kalde "hænge i renommeet"!

Bygherre:
AB Odensegade 20

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk