Om- og nybygning af ”Friheden” ved Høsterkøb

Projektledelse for Friheden Invest A/S. Arbejdet startede i 1997 med en overordnet plan for nye og eksisterende bygninger og 30 ha landbrugsjord, der skulle omdannes i forbindelse med den ændrede brug af bygningerne.

Projektet blev til gennem en periode på 5 år udført i et inspirerende samarbejde mellem bygherren, udenlandske og danske arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter.

Der skulle opføres en ny hovedbygning, en ny hestestald, den eksisterende lade skulle bygges om til brug for administration, den tidligere gartnerbolig bygges om til rytterstue og boliger for staldpersonalet. Der skulle også opføres et nyt ridehus.

Landskabsarbejderne omfattede alt fra belægninger, beplantninger, ridestier, skove, rydninger, vandfald, karpebassin, granithegn til terrænreguleringer mm.

I vinteren 2001 modtog Friheden Birkerød kommunes arkitekturpris for bearbejdningen af parkanlægget.

Udført 1998-2002
Bygherre:
Friheden Invest A/S

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk