Søetatens Pigeskole – Lejemål for skolebogsforlaget Alinea

Bygherren påtænkte at flytte forlagsvirksomheden til den fredede ejendom Søetatens Pigeskole i Borgergade.

Der blev udarbejdet skitseforslag til ny indretning af lokalerne, herunder forslag til mødesal og udstillingsområde samt rumprogram for hele bygningen med tilhørende økonomi for ombygningen.

Projektet blev ikke realiseret, da bygningerne i stedet blev solgt til domicil for Bygherreforeningen.

Udført 2003
Bygherre:
Alinea A/S

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk