Mejeriet Enigheden II – lejerrådgivning
Bygherre: Itera Consulting
M2-Arkitekter har bistået Itera med arkitekt- og bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af deres nye domicil på ca. 1.200 m². Vi har bistået lejer i forbindelse med kontraktforhandling med udlejer, den fysiske indretning af lejemålet, farvesætning af lokalerne samt rådgivning omkring inventar.

Patientstøtteafdelingen (PSA)
Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Arkitektrådgivning i forbindelse med udvidelse af PSA-afdelingen. Vi indgik i en arbejdsgruppe med PSA, udarbejdede skitseforslag og senere projektering af udbudsmateriale og fagtilsyn under udførelsen. Udført i samarbejde med Grontmij Carl Bro (ingeniør og byggeledelse).

Renovering af mødelokaler
Bygherre: Ankestyrelsen
Arkitekt- og bygherrerådgivning i forbindelse med modernisering af mødefaciliteter hos Ankestyrelsen i Amaliegade. Rummenes funktioner reorganiseres; møblering, belysning og farvesætning fornyes.

Biologisk kræftforskning
Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Afdelingen for Biologisk kræftforskning havde som følge af nye skærpede krav til ventilation af laboratorier behov for en større renovering. M2-Arkitekter udarbejdede skitseforslag og senere projektering af udbudsmateriale og fagtilsyn under udførelsen. Udført i samarbejde med Grontmij Carl Bro (ingeniør og byggeledelse).

Epidemiologisk kræftforskning og kvalitetsafdelingen
Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Ombygning og renovering af det tidligere sengeafsnit i Finsens Instituttet. M2-Arkitekter udarbejdede skitseforslag og senere projektering af udbudsmateriale og fagtilsyn under udførelsen. Udført i samarbejde med Grontmij Carl Bro (ingeniør og byggeledelse).

Distrikspsykiatrien
Bygherre: Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Arkitekt- og bygherrerådgivning i forbindelse med sammenlægningen af psykiatri-teams i en del af Hovedstadsområdet. M2-Arkitekter har bistået Distriktspsykiatrien med rådgivning i forbindelse med kontraktforhandling med udlejer samt udformning af den fysiske indretning af lejemålet.

Renovering af domicil
Bygherre: Novartis
Arkitekt- og bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af ca. 4.500 m² kontorbyggeri. Opgaven er udført i samarbejde med Grontmij-Carl Bro A/S

Indretning af reception og postmodtagelse
Bygherre: Ankestyrelsen
Arkitekt- og bygherrerådgivning i forbindelse med indretning af nyt receptionsområde hos Ankestyrelsen i Amaliegade. Rummenes funktioner reorganiseres; møblering, belysning og farvesætning fornyes.

Lejemålsindretning af nyt domicil
Bygherre: Capacent
Arkitekt- og bygherrerådgivning for Capacent A/S i forbindelse med etablering af deres nye domicil på ca. 1.400 m². Projektet udføres i samarbejde med Rådgivende Ingeniører Lemming & Eriksson.

Ombygning af facader og indgangspartier – Illum 2006
Bygherre: Illum Administration
Ombygning af 4.500 m² etageareal, samt facader og indgangspartier i Illum. Projektet udføres i samarbejde med Glahn & Jäpelt/ DitDesign og forventes afsluttet ultimo 2006.

Mejeriet Enigheden I – lejerrådgivning
Bygherre: Itera Consulting
Arkitekt- og bygherrerådgivning for Itera Consulting Danmark i forbindelse med etablering af deres nye domicil på ca. 600 m². Vi har ombygget det gamle Mejeri Enigheden til nyt domicil for Itera. Kontorernes oprindelige udformning med ”værkførerbure” er søgt bevaret.

Skandinavian Brand – Illum 2005
Bygherre: Illum Administration
Ombygning af 900 m² i stueetagen for etablering af et nyt trendy butiksområde med udelukkende Skandinaviske Designere. Projektet er udført i samarbejde med Glahn & Jäpelt/ DitDesign.

Kirstinehøj Genbrugsplads
Bygherre: Tårnby Kommune
Projektering af køkken, opholds- og badefaciliteter til det fastansatte personale på genbrugspladsen, depot for indlevering og opbevaring af olie-kemikalieaffald samt depot for materiel-oplag (primært maskiner til drift/vedligeholdelse af pladsen).

Naturcenter Albertslund
Bygherre: Skov & Naturstyrelsen
Detailprojektering af Naturcenter for totalentreprenør. Naturcentret bruges til undervisning, udstilling og kontor for Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere.

Nordgården Ringsted
Bygherre: Skou & Co. ApS
Ombygning af tidligere Møllehus til erhvervslejemål for konsulentfirma.

Mileparken, Ballerup
Bygherre: Egmont Ejendomsadministration
Undersøgelse af udstykningsmuligheder for grundstykke.

Søetatens Pigeskole, Borgergade 111
Bygherre: Egmont Ejendomsadministration (Skolebogsforlaget Alinea)
Skitseforslag og rumprogram for lejemålsindretning af nyt domicil for selskab i Egmont koncernen.

Lejemålsindretning
Bygherre: PFA Pension
Projektering og fagtilsyn i forbindelse med etablering af edb-undervisningslokaler i Marina Park.

Drift og vedligeholdelse
Bygherre: Friheden Invest A/S
Rådgivning (løbende) i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Projektledelse
Bygherre: Friheden Invest A/S - Høsterkøb
Projektleder med ansvar for opførelse af nyt hovedhus, stald og ridehal samt istandsættelse af eksisterende lade og funktionærboliger. Omlægning af 30 ha terræn til ridefaciliteter.

Ombygning af kantine
Bygherre: Carlsberg Bryggerierne
Projektering og fagtilsyn i forbindelse med til- og ombygning af kantine, Vesterfælledvej 100, Valby.

Direktionslokaler
Bygherre: PFA Pension
Projektering, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med ombygning af direktionslokaler, Marina Park, København.

Bestyrelses og mødelokaler
Bygherre: PFA Pension
Projektering, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med ombygning til nye bestyrelses- og mødelokaler inkl. møblering og farvesætning, Marina Park, København.

Kantine
Bygherre: LK A/S
Projektering og fagtilsyn i forbindelse med ny indretning inkl. møblering af kantine, Industriparken 32, Ballerup

Lejemålsindretning
Bygherre: Egmont Ejendomsadministration
Projektering og fagtilsyn i forbindelse med ombygning af kontorlokaler, Pilestræde 58 til Advokatfirmaet Qvist, Dahl & Partnere.

Indretning
Bygherre: Forbundet af Offentligt Ansatte
Indretning og farvesætning i forbindelse med opførelse af nyt forbundshus i Frederikssund.

Skitsering af udvidelsesmuligheder
Bygherre: ATP Ejendomme
Skitseforslag til afklaring af udvidelsesmuligheder for ATP-Huset i Hillerød, som grundlag for udarbejdelse af totalentrepriseudbud.

Kontrahering og bygherrerådgivning
Bygherre: PFA Byg
Udarbejdelse af totalentreprisegrundlag samt kontraktforhandling med entreprenør/ lejer og bygherre i forbindelse med ombygning af Toldboden i København’s Frihavn til brug for Dansk Management Forum. Bygherrerådgiver i forbindelse med udførelsen.

Udarbejdelse af byggeprogram
Bygherre: ATP Ejendomme
Byggeprogram for opførelse af 4.900 m² administrationsbygning til ATP-Huset i Hillerød ved udbud i totalentreprise. Udvidelse af eksisterende domicil, totalentrepriseudbud samt vurdering af indkomne forslag.

Udarbejdelse af byggeprogram
Bygherre: TNT Express Worldwide
Byggeprogram for opførelse af administrations- og lagerbygning på Avedøre Holme ved udbud i totalentreprise.

Udarbejdelse af byggeprogram
Bygherre: TOP-TOY
Byggeprogram for opførelse af 28.500 m² lager- og administrationsbygning ved udbud i totalentreprise.

Udarbejdelse af konkurrenceprogram
Bygherre: Egmont Fonden
Udarbejdelse af konkurrenceprogram og gennemførelse af indbudt idékonkurrence om fremtidige anvendelsesmuligheder for gangbroen over Vognmagergade.

Farveprogram
Bygherre: Videoinform ApS
Projektering af ombygning og udarbejdelse af farveprogram for kontorlokaler på Hvidsværmervej 137-139.

Projektering af reception/ modtagelsesrum
Bygherre: Egmont Ejendomsadministration
Udarbejdelse af projekt for gulve, belysning og dekoration af indgangsparti for DSB Pilestræde 58.

Gårdanlæg
Bygherre: Den Canadiske Ambassade – Dag Hammarskjölds Alle
Projektering af nyt gårdanlæg til Den Canadiske Ambassade.

Køkken og badeværelse
Bygherre: Privat
Projektering og byggeledelse i forbindelse med ombygning af køkken og badeværelse på Rågegården, Rågeleje (fredet ejendom).

Økologisk væksthus
Bygherre: SBS Byfornyelse
Skitseforslag til etablering af et økologisk væksthus/beboerhus på Halmtorvet 5, hvor fx regnvand fra karreens tage skulle genbruges i det fælles vaskeri. Ej udført.

Indvendig istandsættelse
Bygherre: Det Franske Udenrigsministerium
Indvendig istandsættelse af Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv i forbindelse med Mitterands besøg i 1993.

Erhverv til bolig
Bygherre: Ejendomskontoret v./Torben Bograd
Ombygning af erhvervslejemål til boliger i Zinnsgade 3-7, København.

Renovering og ombygning
Bygherre: Gimann & Rasmussen
Projektering af renovering af klimaskærm og nyindretning af ejendom til brug for grafisk reproduktionsvirksomhed på Kong Georgs Vej, Frederiksberg

Lejemålsindretning
Bygherre: Told- og Skattestyrelsen
Projektering og udførelse af istandsættelse af kontorlokaler på Finsensvej 15, Frederiksberg. Projektering og udførelse af badeværelse – Finsensvej 15

Byfornyelse
Bygherre: SBS Byfornyelse s.m.b.a.
Renovering af klimaskærm, kælder, loft og trappeopgange på følgende ejendomme – Ndr. Frihavnsgade 63-65, Odensegade 20 (bevaringsværdig), Nansensgade 53-55, Ndr. Frihavnsgade 43.

Renovering
Bygherre: BASF Danmark A/S
Ombygning, indretning og farvesætning af kantine.
Designprogram for hele virksomheden.

Erhverv til bolig
Bygherre: A/B Westend - Westend 6 st.
Udbedring af svampeskade i stueetagen samt projektering af indretning af lejlighed i tidligere erhvervslokaler.

Renovering, Præstøgade 2B
Bygherre: Privat
Projektering af renovering (udskiftning) af københavnertag med naturskiffer og pap. Udbedring af svampeskade i tagkonstruktion og etagedæk. Renovering af gavl.

Renovering – Bondebyen Lyngby
Bygherre: Privat
Projekt for renovering af 2 ejendomme – Bondebyen Lyngby.

Renovering
Bygherre: A/B Willemoesgade 47/ Lipkesgade 23
Udbedring af svampeskade i tagkonstruktion og etagedæk samt renovering af tag og vinduer.

M2-Arkitekter ApS
Ordrupvej 60
DK-2920 Charlottenlund
T +45 3536 0816
E info@m2-arkitekter.dk